Ürün Arama

Ortam Denetleme Sistemleri

EMS-100WL
Kablosuz Ortam Denetleme Paneli

Sensörlerden al�nan verileri ana sunucuya

ula�t�rmak için tasarlanm��t�r

Dört adet kablosuz sensör ba�lanabilir

Piezo buzzer, 68dB (1m) LED göstterge

Kablosuz sensör  ileti�im mesafesi: maksimum 150m

network 10/100Mbps,maksimum network mesafesi 30m

150x120x20mm, 189,25kg, 2*16 lcd ekran, 5VDC

EMS-100L
Kablolu Ortam Denetleme Paneli

Sensörlerden al�nan verileri ana sunucuya

ula�t�rmak için tasarlanm��t�r

4 adet kablolu sensör giri�i, Piezo buzzer

68dB (1m) LED göstterge

Kablulu sensör  ileti�im mesafesi: maksimum 20m

network 10/100Mbps,maksimum network mesafesi 30m

150x120x20mm, 185.2g, 2*16 lcd ekran, 5VDC

EMS-100GSM
GMS Ortam Denetleme Paneli

GSM Modül ortam denetleme paneli verileri

GPRS network arac�l���yla sunucuya ta��mak için tasarlanm��t�r

5V DC, 1 kablolu+ 4 kablosuz sensör ba�lant�s�

Piezo buzzer, 68dB (1m), LED gösterge

Kablosuz sensör  ileti�im mesafesi: maksimum 150m

Kablolu sensör  ileti�im mesafesi: maksimum 20m

network 850/900/1800/1900Mhz, maksimum network mesafesi 30m

120x150x20mm, 193.55g, 2*16 lcd ekran

EB-100T
Kablosuz Bas�n� Sens�r�

Bas�nç  sensörleri

ortam denetleme paneline ba�lanabilir
Bas�nç sensörleri bas�nç seviyesini ve ayn� zamanda

yüksekli�i ölçereke verileri esense ortam denetleme paneline iletir

Bilgiler ana sunucuya iletilir. Su geçirmez özelli�i

Bas�nç aral���20-110kPa, Hassasiyet 0,3ms

Çal��ma s�cakl���  -20C~ / +45C, ba��l nem %20-85

Kablosuz ileti�im mes. mak.150m

Modülasyon tipi: gfsk,48x87x20mm

57.45g, 2AA pil ile çal���r

EB-100
Kablolu Bas�n� Sens�r�

Bas�nç  sensörleri ortam

denetleme paneline ba�lanabilir
Bas�nç sensörleri bas�nç seviyesini ve ayn� zamanda

yüksekli�i ölçereke verileri esense ortam denetleme paneline iletir

Bilgiler ana sunucuya iletilir. Su geçirmez özelli�i

Bas�nç aral���20-110kPa, Hassasiyet 0,3ms

Çal��ma s�cakl���  -20C~ / +45C, ba��l nem %20-85

Kablo mes. mak.20m, 48x87x20mm, 31.45g

ES-100T
Kablosuz S�cakl�k Sens�r�

S�cakl�k sensörleri

ortam denetleme paneline ba�lanabilir.
S�cakl�k sensörleri s�cakl���

santigrat ve kelvin olarak ölçer

Verileri esense ortam denetleme paneline iletir

Su geçirmez özelli�i, s�cakl�k aral���: -20C~/ +45C

Çal��ma nem aral��� %20-85 ba��l nem

S�cakl�k hassasiyeti: +0.3C, Kablosuz ileti�im mes.: 150m

Modülasyon tipi: gfsk, 48x87x20mm, 58g

ES-100K1
Kablolu S�cakl�k Sens�r�

S�cakl�k sensörleri

ortam denetleme paneline ba�lanabilir
S�cakl�k sensörleri s�cakl���

santigrat ve kelvin olarak ölçer

Verileri esense ortam denetleme paneline iletir

Su geçirmez özelli�i, s�cakl�k aral���: -20C~/ +45C

Çal��ma nem aral��� %20-85 ba��l nem

S�cakl�k hassasiyeti: +0.3C, Kablo mes.: 20m

48x87x20mm, 56.6g

ENS-100T
Kablosuz Nem Sens�r�

Nem sensörleri ortam denetleme paneline ba�lanabilir

Ortamdaki ba��l nemi ölçerek bilgileri iletir

Su geçirmez özelli�i, Nem aral���  %0-100 rH

Nem hassasiyeti 1.8rH, çal��ma s�cakl��� -20C~/ +45C

S�cakl�k hassasiyeti:+0.30C,Kablosuz ileti�im mes.150m

Modülasyon tipi: gfsk, 48x87x20mm, 31,7g, 2AA pil ile çal��ma

ENS-100
Kablolu Nem Sens�r�

Nem sensörleri ortam denetleme paneline ba�lanabilir

Ortamdaki ba��l nemi ölçerek bilgileri iletir

Su geçirmez özelli�i, Nem aral���  %0-100 rH

Nem hassasiyeti 1.8rH, çal��ma s�cakl��� -20C~/ +45C

S�cakl�k hassasiyeti: +0.30C, kablo mesafesi mak.:20m

48x87x20mm, 31,7g

EGS
G�r�lt� Sens�r�

EGS ses seviyesi de�erlerini ölçerek

Çevredeki gürültü seviyelerinin kontrolünü sa�lar

De�erleri ana sunucuya gönderir

Verilere rapor halinde ula��l�r

Ses haritalama sistemine entegre edilebilir

Aç�k/kapal� alanlara uygundur. Ölçüm aral��� 30-130 dB

Hassasiyet 1.5 dB, frekans 31.5Hz ~ 8000 Hz, piezo buzzer

68dB(1m), LED gösterge, maks. network mesafesi 30m

çal��ma s�cakl���  0C/+45C, 300x400x160mm, 3637g

EVF-100
Voltaj ve Frekans Sens�r�

Ortam denetleme paneline ba�lan�r

120-300V AC aras� 0.5 hassasiyetle ölçüm yapar

10-500Hz aras� 0.5 hassasiyetle ölçüm yapar

Faz ölçme aral��� 120-300 V AC

Toprak ölçme aral��� 0-20 V AC, frekans 10-500 Hz

Kablo mesafesi 20m, çal��ma s�cakl��� -20C~/+45C

Çal��ma nem aral��� %20-85, 48x87x20mm, 528.7g

EMAS-100
Analog Giri� Mod�l�

Ortam denetleme paneline ba�lan�r

Sensör ve  dedektörlerden gelen röle aç�k kapal�

kontak de�erlerini kablo üzerinden esense cihaz�na iletir

4 giri� kanal�, N4-20mA analog sinyal

Çal��ma s�cakl��� -20C~/+45C, nem aral��� %20-85

48x87x20mm, 102,7g, OD-912 optik dedektör

Premier compact IR dedektör, HD212 nem dedektörü

CD310 CO dedektörü ve GZD-01 gaz dedektörü ile kullan�labilir.

EIO-100
Dijital Giri� Mod�l�

Ortam denetleme paneline ba�lan�r

Sensör ve  dedektörlerden gelen röle aç�k kapal�

kontak de�erlerini kablo üzerinden esense cihaz�na iletir

4 giri� kanal�, NO/NC kontak,  kablo mesafesi 20m

Çal��ma s�cakl��� -20C~/+45C, nem aral��� %20-85

35x50x15mm, 29.7g, OD-912 optik dedektör

Premier compact IR dedektör, HD212 nem dedektörü

CD310 CO dedektörü ve GZD-01 gaz dedektörü ile kullan�labilir.

Sayfalar :