Ürün Arama

Basınç Sensörü

EB-100T
Kablosuz Bas�n� Sens�r�

Bas�nç  sensörleri

ortam denetleme paneline ba�lanabilir
Bas�nç sensörleri bas�nç seviyesini ve ayn� zamanda

yüksekli�i ölçereke verileri esense ortam denetleme paneline iletir

Bilgiler ana sunucuya iletilir. Su geçirmez özelli�i

Bas�nç aral���20-110kPa, Hassasiyet 0,3ms

Çal��ma s�cakl���  -20C~ / +45C, ba��l nem %20-85

Kablosuz ileti�im mes. mak.150m

Modülasyon tipi: gfsk,48x87x20mm

57.45g, 2AA pil ile çal���r

EB-100
Kablolu Bas�n� Sens�r�

Bas�nç  sensörleri ortam

denetleme paneline ba�lanabilir
Bas�nç sensörleri bas�nç seviyesini ve ayn� zamanda

yüksekli�i ölçereke verileri esense ortam denetleme paneline iletir

Bilgiler ana sunucuya iletilir. Su geçirmez özelli�i

Bas�nç aral���20-110kPa, Hassasiyet 0,3ms

Çal��ma s�cakl���  -20C~ / +45C, ba��l nem %20-85

Kablo mes. mak.20m, 48x87x20mm, 31.45g

Sayfalar :