Ürün Arama

Gürültü Sensörü

EGS
G�r�lt� Sens�r�

EGS ses seviyesi de�erlerini ölçerek

Çevredeki gürültü seviyelerinin kontrolünü sa�lar

De�erleri ana sunucuya gönderir

Verilere rapor halinde ula��l�r

Ses haritalama sistemine entegre edilebilir

Aç�k/kapal� alanlara uygundur. Ölçüm aral��� 30-130 dB

Hassasiyet 1.5 dB, frekans 31.5Hz ~ 8000 Hz, piezo buzzer

68dB(1m), LED gösterge, maks. network mesafesi 30m

çal��ma s�cakl���  0C/+45C, 300x400x160mm, 3637g

Sayfalar :