Ürün Arama

Paneller (Kablolu/Kablosuz)

EMS-100WL
Kablosuz Ortam Denetleme Paneli

Sensörlerden al�nan verileri ana sunucuya

ula�t�rmak için tasarlanm��t�r

Dört adet kablosuz sensör ba�lanabilir

Piezo buzzer, 68dB (1m) LED göstterge

Kablosuz sensör  ileti�im mesafesi: maksimum 150m

network 10/100Mbps,maksimum network mesafesi 30m

150x120x20mm, 189,25kg, 2*16 lcd ekran, 5VDC

EMS-100L
Kablolu Ortam Denetleme Paneli

Sensörlerden al�nan verileri ana sunucuya

ula�t�rmak için tasarlanm��t�r

4 adet kablolu sensör giri�i, Piezo buzzer

68dB (1m) LED göstterge

Kablulu sensör  ileti�im mesafesi: maksimum 20m

network 10/100Mbps,maksimum network mesafesi 30m

150x120x20mm, 185.2g, 2*16 lcd ekran, 5VDC

EMS-100GSM
GMS Ortam Denetleme Paneli

GSM Modül ortam denetleme paneli verileri

GPRS network arac�l���yla sunucuya ta��mak için tasarlanm��t�r

5V DC, 1 kablolu+ 4 kablosuz sensör ba�lant�s�

Piezo buzzer, 68dB (1m), LED gösterge

Kablosuz sensör  ileti�im mesafesi: maksimum 150m

Kablolu sensör  ileti�im mesafesi: maksimum 20m

network 850/900/1800/1900Mhz, maksimum network mesafesi 30m

120x150x20mm, 193.55g, 2*16 lcd ekran

Sayfalar :